کشورهای آسیایی

ویزا ژاپن

شرایط اخذ ویزا کشور ژاپن

شرایط اخذ ویزا کشور ژاپن

هموطنان عزیزی که قصد سفر به کشور ژاپن را دارند باید قبل از سفر اقدام به دریافت ویزا این کشور نمایند.

شخص مسافر و یا وکیل و نماینده ( آژانس های مسافرتی ) مسافر می توانند جهت اخذ ویزا ژاپن با در دست داشتن مدارک لازمی که در زیر آمده است اقدام به اخذ ویزا این کشور نمایند.

جهت دریافت ویزا توریستی نیازی به مصاحبه با شخص مسافر نیست.

برای ویزای تجاری و کاری قوانین متفاوت می‌باشد.

آدرس سفارت ژاپن در تهران :

تهران: خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک 162

کد پستی: 93653-19856

تلفن: 22660710-021

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت سفارت ژاپن در ایران به نشانی اینترنتی : www.ir.emb-japan.go.jp/fa مراجعه نمائید .

مدارک لازم جهت دریافت ویزاهای مختلف ژاپن :

ویزای کوتاه مدت

1- تجاری

( توجه : در برخی از موارد در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )

 • ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

 • برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)    

 • مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم می باشد )

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON( صادره در سه ماه اخیر )

ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU

ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن    KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU

د- جزوه ویا کاتالوگ

 

 • نامه ماموریت برای متقاضی ویزا

 • کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی

 •  مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی

 • جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

2- توریستی

 

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید

 • برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

گواهی رسمی درآمد( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

3- دیدار از دوست

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )

 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

 • دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)

 • ضمانتنامه :

 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی باشد:

کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت

کپی صفحه مشخصات گذرنامه

صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد:

گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

 

 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE)
 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO
 • حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

4- دیدار از اقوام 

گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا (  به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • ضمانتنامه
 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی باشد:

کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت

کپی صفحه مشخصات گذرنامه

صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد:

گواهی رسمی درآمد  ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

 

 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE)
 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداریSHOTOKU- SHOMEISHO
 • حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

5- شرکت درکنفرانس و مسابقات ورزشی

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

 • ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

 • برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

 • مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON(صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
ب – مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU

ج – جزوه ویا کاتالوگ

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید
 •  نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

قیمت انواع ویزا کشور ژاپن :

شما متقاضیان محترم میتوانید جهت گرفتن قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور ژاپن ( مسافرتی و کار و تحصیلی ) با کارشناسان ما از طریق راه های ارتباطی تماس حاصل فرمائید.

رزرو و خرید بلیط ژاپن
رزرو و خرید بلیط ژاپن

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت و روزها و ساعات پرواز و مدت زمان پرواز و … به قسمت بلیط هواپیما خارجی یا 90ticket.ir مراجعه نمائید .

تور ژاپن :

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تورهای ژاپن به صفحه تور ژاپن سایت مراجعه نمائید.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن